Ayurveda är ett hälsosystem som blir alltmer populärt i västvärlden. Anledningen är att Ayurveda har visat sig vara ett värdefullt komplement till den västerländska medicinen inom tre områden, nämligen:

- att behandla diffusa, oklara symptom

- att förebygga sjukdomar

- att få oss att må bättre och känna oss friskare, mer energiska och mer entusiastiska även när vi inte är direkt sjuka.

 

Ayurveda Göteborg arbetar med Maharishi Ayurveda som är en holistisk och vetenskapligt bekräftad version av Ayurveda. Vi erbjuder kurser, konsultationer och böcker. Den här hemsidan är under utveckling och uppdateras kontinuerligt.

 

Välkommen!

Ayurveda is a health system that is becoming increasingly popular in the western world. The reason is that Ayurveda has proven to be very useful in complementing Western medicine in three vital areas:

- treatment of diffuse, unclear symptoms

- prevention of diseases

- making us feel better and healthier, more energetic and more enthusiastic also when we do not have a disease or specific ailment.

 

Ayurveda Gothenburg utilises Maharishi Ayurveda which is a holistic and scientifically confirmed version of Ayurveda. We offer courses, consultations and books. This website is under development and is continuously updated.

 

Welcome!