Kurser

Kurs i självpulsdiagnostik

med Stefan Lagrosen och Yvonne Lagrosen

Lär dig att kontrollera din egen hälsa genom att känna på pulsen. En av de viktigaste metoderna inom ayurveda för att bedöma hälsan och hitta eventuella obalanser är nadi vigyan. Nu har du chansen att lära dig metoden för att hålla koll på din egen hälsa. I en liten grupp går vi noggrant igenom hur du läser din puls och tränar på hur du ska tolka olika förnimmelser. Dessutom kommer du att få mycket omfattande generell kunskap inom Maharishi Ayurveda som hjälper dig att balansera de svaga punkterna i din fysiologi. På så sätt blir kursen ett lyft för din hälsa. Kursen ges under åtta onsdagskvällar från 8 februari till 5 april med uppehåll den 29 mars (ändringar kan ske) från 19.00 till ca 21 på Hisingen i Göteborg. Kostnaden är 2175 kr (1400 för studerande). Antalet platser är mycket begränsat så anmäl dig snarast

Gå till anmälan

Ayurveda Wellness-konsultation

med Stefan Lagrosen

Du får en bedömning av din unika konstitution och ditt övergripande hälsotillstånd. Mot bakgrund av det får du råd om kost och levnadsvanor samt förslag på örtpreparat som kan stärka hälsan.

Tidsåtgång: Upp till en timma
Kostnad: 690 kr
Plats: Vår mottagning på Västra Andersgårdsgatan 7C, Göteborg

Boka via Boka Direkt

Ayurveda Fitness-konsultation

med Stefan Lagrosen

Förutom det som ingår under Ayurveda-Wellness konsultation (se ovan) får du också ett individuellt utformat träningsprogram baserat på din unika konstitution och hälsotillstånd utifrån ayurveda och modern träningslära. Vidare ingår support avseende programmet under tre månader. Du kan få ett träningsprogram för löpning eller styrketräning eller både och.

Tidsåtgång: ca en timma
Kostnad: 740 kr
Plats: Vår mottagning på Västra Andersgårdsgatan 7C, Göteborg

Boka via Boka Direkt

Övriga kurser

Följande kurser håller vi i olika sammanhang och de kan även ges som företagsinterna kurser om intresse finns

Maharishi Yoga Asanas

Grundkurs i Maharishi Ayurveda med personlig konsultation

Maharishi Ayurveda för kvinnors hälsa

Individen är kosmisk

Transcendental Meditation

Konsultation i Maharishi Aromaterapi

Courses and consultations

Ayurveda PT consultation

Now you have the opportunity to get a unique online ayurveda consultation with a focus on training. Read more here:

PT Consultation

Coming courses

Due to the current situation with Covid-19, no courses in English are planned at the moment. Further information will be posted here in due time.

Other courses

We offer the following courses in different contexts and they can also be given as company-internal courses if there is interest

Maharishi Yoga Asanas

Introduction to Ayurveda with personal consultation

Maharishi Ayurveda for women’s health

The individual is cosmic

Transcendental Meditation

Consultation in Maharishi Aromatherapy