Kurser

Ayurveda PT-konsultation

Nu har du möjlighet att få en unik online ayurveda-konsultation med fokus på träning. Läs mer här:

PT-Konsultation

Aktuella kurser

På grund av situationen med Covid-19 har vi inga kurser inplanerade för tillfället. Vi planerar dock att ge kurser för små grupper här på vackra Orust senare under våren.

Övriga kurser

Följande kurser håller vi i olika sammanhang och de kan även ges som företagsinterna kurser om intresse finns

Maharishi Yoga Asanas

Grundkurs i Maharishi Ayurveda med personlig konsultation

Maharishi Ayurveda för kvinnors hälsa

Individen är kosmisk

Transcendental Meditation

Konsultation i Maharishi Aromaterapi

Courses and consultations

Ayurveda PT consultation

Now you have the opportunity to get a unique online ayurveda consultation with a focus on training. Read more here:

PT Consultation

Coming courses

Due to the current situation with Covid-19, no courses are planned at the moment. Further information will be posted here in due time.

Other courses

We offer the following courses in different contexts and they can also be given as company-internal courses if there is interest

Maharishi Yoga Asanas

Introduction to Ayurveda with personal consultation

Maharishi Ayurveda for women’s health

The individual is cosmic

Transcendental Meditation

Consultation in Maharishi Aromatherapy